Atomska struktura nanosoot ispunjena molekulama fulerena, Sveučilište Illinois
Čitajte naglas Kao i grašak u mahuni, fudlereni u obliku nogometa koji se slažu u malenu nanocjevčicu. Ovom kombinacijom molekula ugljika američki fizičari stvaraju još jednu klasu nanomaterijala pomoću kojih će se selektivno mijenjati njihova elektronička svojstva. Njihovi rezultati predstavljeni su na web stranici Science Express, internetskom izdanju (03.01.2002.) Časopisa "Science". "Naručeno područje zarobljenih molekula može predvidjeti utjecati na kretanje elektrona", kaže Ali Yazdani, profesor fizike na Sveučilištu Illinois u Champaign-u. Ove molekularne "mahune graška", veličine svega nekoliko milijardi metra (nanometara), znanstvenici su namjerno proizveli samostalnim sastavljanjem nanočestica. Uz snažno hlađenje, mogli su uz pomoć skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa opažati i strukturu mahuna i kretanje elektrona u njemu. "Za razliku od neispunjenih nanocjevčica, ove mahune pokazuju dodatna elektronička svojstva koja snažno ovise o položaju molekula u nanocjevči", kaže Yazdani.

Na putu do manjih i moćnijih čipova i podataka za pohranu podataka, znanstvenici pokušavaju jetkati učinkovite strukture više od kristala silicijuma, već stvarati molekulu po molekuli. Cijevi i sferne molekule ugljika su najperspektivnija osnova za to. S ovom novom hibridnom strukturom u obliku mahuna, američki istraživači stječu veću kontrolu nad fizičkim svojstvima.

Jan Oliver Löfken

© science.de

Preporučeno Izbor Urednika