Načelo piezo efekta: Pozitivno (Q +) i negativno naelektrisanje (Q?) Pomiče se zbog mehaničkog tlaka. Ovo stvara dipol ili električni napon na elementu. Zasluga: Degreen s njemačke Wikipedije
Pročitajte naglas Virusi u službi nanotehnologije: Američki istraživači pružili su komponentu sa slojevima virusa u obliku štapa koji kroz deformaciju oslobađaju električnu energiju. Taj već poznati princip fizičari nazivaju piezoelektričnost. Generator virusa pruža dovoljno energije za napajanje malog LCD zaslona, ​​izvještava tim. Međutim, nekoliko bi se ovih uređaja moglo bolje izvesti, rekao je Byung Yang Lee sa Sveučilišta u Berkeleyu i njegovi kolege.

© science.de

Preporučeno Izbor Urednika